32 824 Integratiebeleid

Nr. 13 MOTIE VAN HET LID VAN KLAVEREN

Voorgesteld 5 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er door heel Nederland vele moskee-internaten bestaan waar duizenden kinderen wonen;

overwegende dat de islam intrinsiek antisemitisch, homofoob, vrouwonvriendelijk en gewelddadig is;

overwegende dat de islamitische leer die ook in moskee-internaten wordt overgedragen schadelijk is voor zowel de individuele kinderen als voor de samenleving als geheel;

verzoekt de regering, zo spoedig mogelijk alle moskee-internaten in Nederland te sluiten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Klaveren

Naar boven