32 824 Integratiebeleid

Nr. 126 MOTIE VAN HET LID ÖZTÜRK

Voorgesteld 17 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er onlangs een terroristische daad is gepleegd tegen een moskee in Enschede;

constaterende dat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid aangeeft dat gemeenten moskeeën goed in de gaten moeten houden;

overwegende dat er voor de beveiliging van synagogen terecht 1,5 miljoen euro is vrijgemaakt;

overwegende dat veiligheid een kerntaak is van de overheid en dat de vrijheid van godsdienst in ons land dient te worden beschermd;

verzoekt de regering, maatregelen te treffen om gemeenten te faciliteren in de beveiliging van moskeeën en hier voldoende middelen voor gemeenten en moskeeën voor vrij te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Öztürk

Naar boven