32 824 Integratiebeleid

Nr. 125 MOTIE VAN DE LEDEN KARABULUT EN MARCOUCH

Voorgesteld 17 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat iedereen die in Nederland woont, gelijk wordt behandeld;

overwegende dat niet de etnische groep of religie maar zelfbeschikking en samen leven bepalend dienen te zijn voor het integratiebeleid;

constaterende dat het kabinet geen doelgroepenbeleid meer voert;

verzoekt de regering, de beleidstermen westerse en niet-westerse allochtoon en autochtoon te herzien en in overeenstemming te brengen met de uitgangspunten van het integratiebeleid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut

Marcouch

Naar boven