Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201632824 nr. 125

32 824 Integratiebeleid

Nr. 125 MOTIE VAN DE LEDEN KARABULUT EN MARCOUCH

Voorgesteld 17 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat iedereen die in Nederland woont, gelijk wordt behandeld;

overwegende dat niet de etnische groep of religie maar zelfbeschikking en samen leven bepalend dienen te zijn voor het integratiebeleid;

constaterende dat het kabinet geen doelgroepenbeleid meer voert;

verzoekt de regering, de beleidstermen westerse en niet-westerse allochtoon en autochtoon te herzien en in overeenstemming te brengen met de uitgangspunten van het integratiebeleid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut

Marcouch