Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201632824 nr. 124

32 824 Integratiebeleid

Nr. 124 MOTIE VAN DE LEDEN KARABULUT EN MARCOUCH

Voorgesteld 17 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende de groeiende sociaaleconomische en sociaal-culturele segregatie in de Nederlandse samenleving;

overwegende de komst van migranten naar Nederland en het belang van samen leven middels sociaaleconomische en sociaal-culturele integratie;

constaterende groeiende vooroordelen, vervreemding en uitsluiting;

verzoekt de regering om, concrete voorstellen te doen tegen segregatie en voor samen leven en integratie in Nederland,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut

Marcouch