32 824 Integratiebeleid

Nr. 124 MOTIE VAN DE LEDEN KARABULUT EN MARCOUCH

Voorgesteld 17 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende de groeiende sociaaleconomische en sociaal-culturele segregatie in de Nederlandse samenleving;

overwegende de komst van migranten naar Nederland en het belang van samen leven middels sociaaleconomische en sociaal-culturele integratie;

constaterende groeiende vooroordelen, vervreemding en uitsluiting;

verzoekt de regering om, concrete voorstellen te doen tegen segregatie en voor samen leven en integratie in Nederland,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut

Marcouch

Naar boven