32 824 Integratiebeleid

Nr. 12 MOTIE VAN DE LEDEN VOORTMAN EN SEGERS

Voorgesteld 5 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat op grond van schrijnendheid, of op grond van de Regeling langdurig verblijvende kinderen, voormalige asielzoekers een vergunning bepaalde tijd regulier kunnen ontvangen;

constaterende dat deze groep niet verplicht is in het land van herkomst het inburgeringsexamen buitenland af te leggen, en onder deze groep analfabeten kunnen zitten die een alfabetiseringscursus nodig hebben om de start van hun inburgering zo goed mogelijk te laten verlopen;

constaterende dat deze groep op dit moment geen aanspraak maakt op een verhoogde lening voor inburgering en alfabetisering zoals asielgerechtigden dat hebben, maar alleen een lagere lening voor inburgering kunnen ontvangen;

verzoekt de regering, de maximale lening voor voormalige asielzoekers met een reguliere vergunning te verhogen naar een te besteden bedrag van maximaal € 10.000, bestemd voor inburgering én alfabetisering van analfabete inburgeringsplichtigen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman

Segers

Naar boven