32 824 Integratiebeleid

Nr. 11 MOTIE VAN HET LID KARABULUT

Voorgesteld 5 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat monoculturele en mono-etnische scholen de integratie belemmeren en segregatie bevorderen;

constaterende dat de sociaal-culturele integratie stagneert;

verzoekt het kabinet, monoculturele en mono-etnische scholen te bestrijden en hiertoe met voorstellen te komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut

Naar boven