32 824 Integratiebeleid

Nr. 10 MOTIE VAN HET LID KARABULUT

Voorgesteld 5 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat subsidies aan organisaties die de integratie belemmeren, worden gestopt en huiswerkbegeleiding en burgerschapsvorming via reguliere onderwijsinstellingen worden georganiseerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut

Naar boven