Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232822 nr. 13

32 822 Invoering van de Politiewet 200. en aanpassing van overige wetten aan die wet (Invoerings- en aanpassingswet Politiewet 201X)

Nr. 13 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BERNDSEN EN KUIKEN

Ontvangen 2 december 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 42a, vierde lid, wordt de zinsnede «en 71, zesde lid, van de Politiewet 201X» vervangen door: en 71, derde lid, van de Politiewet 201X.

Toelichting

Dit amendement regelt een technische wijziging samenhangende met amendement 30 880 nr. 57.

Berndsen

Kuiken