Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232822 nr. 12

32 822 Invoering van de Politiewet 200. en aanpassing van overige wetten aan die wet (Invoerings- en aanpassingswet Politiewet 201X)

Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID BERNDSEN

Ontvangen 2 december 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 33, onderdeel K, onder 2, wordt de zinsnede «artikel 65, eerste lid, van de Politiewet 201X» vervangen door: artikel 65, eerste lid, en artikel 65a van de Politiewet 201X.

II

In artikel 40, onder twee, onder B, wordt in artikel 57, eerste lid, onder d, de zinsnede «van artikel 65, eerste lid, van de Politiewet 201X» vervangen door: van artikel 65, eerste lid, en artikel 65a van de Politiewet 201X.

Toelichting

Dit amendement regelt een technische wijziging samenhangende met amendement 30 880 nr. 54.

Berndsen