Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232822 nr. 11

32 822 Invoering van de Politiewet 200. en aanpassing van overige wetten aan die wet (Invoerings- en aanpassingswet Politiewet 201X)

Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID BERNDSEN

Ontvangen 2 december 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 28, onderdeel R, wordt de zinsnede «de regioburgemeesters, de korpschef» vervangen door: de regiovoorzitters, de korpschef.

Toelichting

Dit amendement regelt een technische wijziging voortvloeiend uit het amendement 30 880 nr. 52.

Berndsen