Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232822 nr. 10

32 822 Invoering van de Politiewet 200. en aanpassing van overige wetten aan die wet (Invoerings- en aanpassingswet Politiewet 201X)

Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S.

Ontvangen 2 december 2011

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel 12, onderdeel D, wordt de zinsnede «De artikelen 18, 20, 34, 35, 37, derde lid» vervangen door: De artikelen 18, 20, 34, 35, 37, vijfde lid.

II

Artikel 35 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel B, wordt de zinsnede «De artikelen 18, 20, 34, 35, 37, derde lid» vervangen door: De artikelen 18, 20, 34, 35, 37, vijfde lid.

2. In het tweede lid, onderdeel B, wordt de zinsnede «de artikelen 18, 20, 34, 35, 37, derde lid» vervangen door: de artikelen 18, 20, 34, 35, 37, vijfde lid.

Toelichting

Dit amendement regelt een technische wijziging samenhangende met amendement 30 880 nr. 49.

Van der Staaij

Van Raak

Kuiken