Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232821 nr. 11

32 821 Wijziging van de Wet ruimtelijke ordening en enige andere wetten (voorzien in een wettelijke grondslag voor provinciaal medebewind en voor de mogelijkheid tot afwijking van algemene regels)

Nr. 11 MOTIE VAN HET LID VAN DEKKEN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 april 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het niet mogelijk is, vooraf te voorspellen welke ontheffingen gevraagd en verleend zullen worden omdat dit per definitie zal gaan om onvoorziene zaken;

van mening dat met de verlening van ontheffingen terughoudendheid dient te worden betracht;

in de verwachting dat als ontheffingen verleend worden waarover lokaal controverse bestaat, deze toch in de Tweede Kamer geagendeerd zullen worden;

verzoekt de regering, de Kamer halfjaarlijks te informeren over de gevraagde en verleende ontheffingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Dekken