32 820 Nieuwe visie cultuurbeleid

Nr. 482 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 november 2022

Bijgaand vindt u de Meerjarenbrief cultuur – De kracht van creativiteit. Met deze brief informeer ik uw Kamer over de uitgangspunten van het cultuurbeleid voor de komende jaren, de invulling van de afspraken uit het coalitieakkoord en de meerjarige inzet van de € 170 miljoen voor de culturele en creatieve sector.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, G. Uslu

Naar boven