Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201932820 nr. 312

32 820 Nieuwe visie cultuurbeleid

Nr. 312 MOTIE VAN HET LID ASSCHER C.S.

Voorgesteld 4 juli 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Minister in haar uitgangspunten voor het cultuurbeleid 2021–2024 de toepassing van de Fair Practice Code als subsidievoorwaarde stelt;

overwegende dat uit onderzoek van Kunsten ’92 blijkt dat jaarlijks minimaal 25 miljoen euro structureel budget nodig is om de eerlijke beloning op basis van de Fair Practice Code mogelijk te maken, maar dat dit onderzoek alleen gaat over een gedeelte van de culturele sector;

verzoekt de regering, om te onderzoeken wat de daadwerkelijke kosten zijn van implementatie van de Fair Practice Code in de gehele culturele sector, en de Kamer hierover voor 1 februari 2020 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Asscher

Ellemeet

Belhaj