32 820 Nieuwe visie cultuurbeleid

Nr. 290 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 juni 2019

Bijgaand vindt u de brief Uitgangspunten Cultuurbeleid 2021–20241.

Het eerste deel van de brief schetst mijn uitgangspunten voor de nieuwe periode: verbreding en vernieuwing, een sterke culturele sector, cultuur voor iedereen en cultuur is grenzeloos. Ook laat ik zien hoe ik deze doelen samen met mijn medebestuurders in gemeenten en provincies wil bereiken. Het tweede deel schetst de samenstelling van de basisinfrastructuur in de periode 2021–2024.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

Naar boven