32 820 Nieuwe visie cultuurbeleid

Nr. 278 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 december 2018

Bijgaand ontvangt u een afschrift van mijn adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur1. In deze brief vraag ik de Raad voor Cultuur om advies over het stelsel voor de periode 2021–2024.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven