Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201832820 nr. 268

32 820 Nieuwe visie cultuurbeleid

Nr. 268 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID GELUK-POORTVLIET TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 262

Voorgesteld 13 september 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de voorgestelde beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten de financiële ondersteuning voor particuliere eigenaren van rijksmonumenten inperken;

van mening dat de particuliere eigenaren van rijksmonumenten die gebruikmaken van monumentenaftrek er niet op achteruit mogen gaan;

verzoekt de regering, het gehele bedrag van de monumentenaftrek (62 miljoen euro) te bestemmen voor subsidie ten behoeve van particuliere eigenaren van rijksmonumenten die nu gebruikmaken van de belastingaftrek,

en gaat over tot de orde van de dag.

Geluk-Poortvliet