Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201832820 nr. 255

32 820 Nieuwe visie cultuurbeleid

Nr. 255 MOTIE VAN HET LID LAAN-GESELSCHAP C.S.

Voorgesteld 11 september 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat particuliere eigenaren van rijksmonumenten een belangrijke bijdrage leveren aan de instandhouding van het Nederlands erfgoed;

overwegende dat de subsidieregeling het doel dient deze mensen een steun in de rug te geven;

constaterende dat de conceptregeling nog op een aantal punten verbeterd kan worden;

verzoekt de regering, binnen de systematiek van de definitieve subsidieregeling te waarborgen dat:

  • particuliere monumenteneigenaren grosso modo niet gedupeerd worden door de overstap op een subsidieregeling;

  • er geen groepen eigenaren die nu gebruik kunnen maken van de monumentenaftrek worden uitgesloten van de subsidieregeling;

  • er geen sprake is van een drempelbedrag voor het in aanmerking komen voor de subsidie;

  • de financiële inrichting voor de overheid zo wordt opgesteld dat ontvangers van de subsidie niet halverwege het jaar geconfronteerd worden met nieuwe spelregels,

en gaat over tot de orde van de dag.

Laan-Geselschap

Geluk-Poortvliet

Bergkamp

Dik-Faber

Bisschop