32 820 Nieuwe visie cultuurbeleid

Nr. 198 MOTIE VAN DE LEDEN MONASCH EN HOOGLAND

Voorgesteld 23 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de gemeente Rotterdam de mogelijkheden wil onderzoeken van een ambitieus en vooruitstrevend cultureel instituut op Rotterdam-Zuid dat onderdeel is van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid;

verzoekt de regering om, te onderzoeken op welke wijze de rijksoverheid kan bijdragen aan een haalbaarheidsstudie voor een nieuw, ambitieus cultureel instituut op Rotterdam-Zuid, en de Kamer hier met Prinsjesdag over te informeren,

gaat over tot de orde van de dag.

Monasch

Hoogland

Naar boven