32 820 Nieuwe visie cultuurbeleid

Nr. 164 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN MONASCH EN OUWEHAND TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 151

Voorgesteld 2 juli 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat voor een goed cultuuraanbod de Centra voor Kunstzinnige vorming en muziekscholen essentieel zijn;

constaterende dat het aanbod per gemeente sterk verschilt;

voorts constaterende dat het aanbod per instelling tevens in haar programmering en organisatie uiteenloopt;

verzoekt de regering, in kaart te brengen of deze instellingen in voldoende mate een bijdrage leveren aan de essentiële culturele en creatieve vorming op het gebied van muziek, dans, zang en overige kunsten voor jong en oud in Nederland, en daarbij aan te geven hoeveel van de potentiele doelgroepen worden bereikt, en hierover medio 2016 aan de Tweede Kamer te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Monasch

Ouwehand

Naar boven