32 820 Nieuwe visie cultuurbeleid

Nr. 154 MOTIE VAN DE LEDEN JASPER VAN DIJK EN BERGKAMP

Voorgesteld 2 juli 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er voor de periode 2013–2016 besloten is aan cultuur een tijdelijke korting op te leggen van 1,5 miljoen euro per jaar, om een bijdrage te leveren aan het oplossen van knelpunten op andere onderdelen van de OCW-begroting;

constaterende dat het voor 2016 niet duidelijk is waar dit bedrag aan besteed wordt;

constaterende dat er in de komende BIS (basisinfrastructuur) plek is voor acht jeugdtheaters, terwijl er in de huidige periode negen jeugdtheaters landelijke subsidie krijgen;

verzoekt de regering het bedrag van 1,5 miljoen euro in 2016 in te zetten voor het financieren van een negende jeugdtheater, voor een periode van vier jaar,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk

Bergkamp

Naar boven