32 820 Nieuwe visie cultuurbeleid

Nr. 152 MOTIE VAN HET LID MONASCH

Voorgesteld 2 juli 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat gezelschappen moeite hebben om nieuw publiek te bereiken, zowel jongeren als publiek met uiteenlopende maatschappelijke achtergronden;

verzoekt de regering om bij subsidieaanvragen in relevante disciplines te vragen om specifiek aan te geven hoe nieuwe makers een kans gegeven zal worden en hoe een nieuw publiek bereikt kan worden en dat mee te wegen in de beoordeling van de subsidieregeling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Monasch

Naar boven