32 820 Nieuwe visie cultuurbeleid

Nr. 151 MOTIE VAN DE LEDEN MONASCH EN OUWEHAND

Voorgesteld 2 juli 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat voor een goed cultuuraanbod de Centra voor kunstzinnige vorming en muziekscholen essentieel zijn;

constaterende dat het aanbod per gemeente sterk verschilt;

verzoekt de regering, in kaart te brengen of deze instellingen in voldoende mate bijdrage leveren aan de essentiële culturele vorming op het gebied van kunsten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Monasch

Ouwehand

Naar boven