32 820 Nieuwe visie cultuurbeleid

Nr. 140 MOTIE VAN HET LID KEIJZER

Voorgesteld 2 juli 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018 het grootste internationale cultuurevenement is in de komende periode;

overwegende dat de Raad voor Cultuur in zijn advies schrijft dat de positie van culturele hoofdstad van Europa uitgelezen mogelijkheden biedt voor heel Nederland om zich internationaal te presenteren;

spreekt uit dat Leeuwarden en Fryslân hierin een nationaal podium zijn voor een internationaal publiek waarbij de ogen van Europa op ons land gericht zullen zijn en dit een inclusief evenement wordt voor de hele Nederlandse kunst- en cultuurwereld,

en gaat over tot de orde van de dag.

Keijzer

Naar boven