Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201532820 nr. 134

32 820 Nieuwe visie cultuurbeleid

Nr. 134 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 juni 2015

Hierbij ontvangt u de uitgangspunten voor mijn cultuurbeleid voor de periode 2017–2020.

De brief bestaat uit vier delen. Het eerste deel bevat een analyse en mijn reactie op het advies Agenda Cultuur van de Raad voor Cultuur en de verkenning Cultuur herwaarderen van de WRR. Het tweede deel schetst de thema’s van mijn cultuurbeleid. Het derde deel gaat in op de beoogde functies in de basisinfrastructuur 2017–2020, inclusief de cultuurfondsen. Het vierde deel bevat een toekomstagenda voor het cultuurbeleid. Een concept van de ministeriële regeling vindt u als bijlage.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker