32 812 Wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs

Nr. 16 MOTIE VAN DE LEDEN DIBI EN DIJSSELBLOEM

Voorgesteld 14 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering heeft besloten dat klassen in het speciaal onderwijs 10% vergroot worden;

constaterende, dat 29,6% van de scholen in het (voortgezet) speciaal onderwijs zwak of zeer zwak is;

overwegende, dat de kwaliteit van het (voortgezet) speciaal onderwijs verhoogd moet worden;

verzoekt de regering de gevolgen van de klassenvergroting in het (voortgezet) speciaal onderwijs voor de kwaliteit van het onderwijs in kaart te brengen en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dibi

Dijsselbloem

Naar boven