Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201932805 nr. 77

32 805 Hulpmiddelenbeleid in de gezondheidszorg

Nr. 77 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN DEN BERG TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 75

Voorgesteld 26 maart 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Inspectie niet alle risico’s en eventuele bijwerkingen van medische hulpmiddelen en implantaten van voor november 2018 op haar website heeft vermeld,

overwegende dat hierdoor patiënten en artsen niet over de juiste informatie beschikken,

overwegende dat de regering beoogt dat naast calamiteiten ook ernstige incidenten gemeld worden aan de Inspectie,

verzoekt de regering, er voor te zorgen dat de Inspectie zo spoedig mogelijk alle bij hen bekende veiligheidswaarschuwingen op de website plaatsen op een toegankelijke wijze inclusief een duidelijke link naar het Bijwerkingen meldpunt,

en gaat over tot de orde van dag.

Van den Berg