Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201932805 nr. 63

32 805 Hulpmiddelenbeleid in de gezondheidszorg

Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 november 2018

Met deze brief bied ik u een onderzoek aan dat is uitgevoerd door het Nivel, getiteld «Kennisvraag Hulpmiddelenzorg. Een onderzoek naar informatie, knelpunten, eigen betalingen en de keuze van een zorgverzekering»1.

Ik heb deze kennisvraag aan het Nivel gesteld om bij te dragen aan de beleidsvorming rondom de visie op medische technologie en hulpmiddelen.

Mijn inhoudelijk commentaar op deze rapporten geef ik in de kamerbrief over de visie op medische technologie en hulpmiddelen die ik uw Kamer eerder heb toegezegd.2

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Kamerstuk 32 805, nr. 58.