Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201732805 nr. 56

32 805 Hulpmiddelenbeleid in de gezondheidszorg

Nr. 56 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 augustus 2017

Het Zorginstituut heeft 25 april 2017 geadviseerd om antibacteriële verbandkleding bij kinderen en volwassenen met matig tot ernstig constitutioneel eczeem als «potentiële kandidaat» voor Voorwaardelijke Toelating aan te wijzen.

Ik heb besloten het advies van het Zorginstituut op te volgen en deze interventie aan te wijzen als «potentiële kandidaat» voor Voorwaardelijke Toelating. Voornoemde interventie is een «potentiële kandidaat», omdat het definitieve besluit tot het voorwaardelijk toelaten van een interventie tot het pakket pas kan worden genomen na de verdere uitwerking van het onderzoek en de afspraken die partijen vooraf maken en vast leggen in een convenant.

In aanvulling hierop heb ik bij mijn besluit om de deze interventie aan te wijzen als potentiële kandidaat nog de volgende kanttekening geplaatst. De onderzoeksgroep heeft op dit moment nog onvoldoende financiering om het onderzoek uit te voeren. Deze aanvullende financiering dient alsnog te worden gerealiseerd.

Tot slot, op basis van deze kostenprognose genoemd in de bijlage bij het advies van het Zorginstituut reserveer ik een bedrag van maximaal € 120.000 voor de genoemde behandeling van antibacteriële verbandkleding dat ten laste van het budget voor Voorwaardelijke Toelating voor hulpmiddelen zal komen.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers