Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201532805 nr. 31

32 805 Hulpmiddelenbeleid in de gezondheidszorg

Nr. 31 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 september 2014

Naar aanleiding van de procedurevergadering van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 3 september 2014, informeer ik u over de huidige stand van zaken ten aanzien van het vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van 19 juni 2014 in een kort geding tussen een Amerikaanse leverancier van medische hulpmiddelen en Zorgverzekeraar CZ (hierna: CZ) over de inkoopprocedure voor de levering van stomamateriaal en bijbehorende dienstverlening.

In voornoemd vonnis heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat CZ moet worden aangemerkt als publiekrechtelijke instelling in de zin van de Aanbestedingswet 2012 en daarmee als aanbestedende dienst. CZ heeft hiertegen spoedappel ingesteld bij het gerechtshof ’s-Hertogenbosch. Dit verzoek is door het gerechtshof niet gehonoreerd, waardoor de zaak als regulier hoger beroep zal worden behandeld. Op dit moment is nog geen zittingsdatum vastgesteld. Naar verwachting zal binnen enkele maanden een zittingsdatum bekend worden.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers