Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202032805 nr. 100

32 805 Hulpmiddelenbeleid in de gezondheidszorg

Nr. 100 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 december 2019

Tijdens het Algemeen Overleg Hulpmiddelenbeleid van 27 November jl. heb ik toegezegd uw Kamer voor het Kerstreces te informeren over het standpunt van het Nederlandse Zorginstituut over de Flash Glucose Monitoring (FGM).

Op 10 december jl. heeft de Raad van Bestuur van het Zorginstituut het FGM standpunt vastgesteld. Met deze brief kom ik aan mijn toezegging tegemoet.

Standpunt Zorginstituut

Het Zorginstituut concludeert dat FGM vanaf heden tot de basisverzekering behoort voor patiënten met diabetes type 1 of type 2 met intensieve insulinetherapie die daarom dagelijks minimaal 4 keer moeten vingerprikken.

Volgens het Zorginstituut verhoogt FGM ten opzichte van vingerprikken niet alleen het gebruiksgemak, maar kunnen patiënten hun ziekte nog beter managen. Hoewel toekomstig onderzoek het effect op de lange termijn nog zal moeten uitwijzen, vindt het Zorginstituut het aannemelijk dat dit uiteindelijk zal resulteren in een gunstig effect op lange termijn complicaties.

Voor iedere patiënt moet worden nagegaan of FGM ook echt bijdraagt aan het behalen van hun behandeldoel op basis van door de beroepsgroep nog vast te stellen kwaliteitstandaard. Deze kwaliteitstandaard wordt in het 2e kwartaal van 2020 verwacht.

Financiële consequentie

Ik ben uiteraard blij dat er voor patiënten nu duidelijkheid is over de vergoeding van FGM. Ik vind dat ik u ook moet informeren over de financiële consequentie.

De totale meerkosten van het FGM-standpunt worden door het Zorginstituut geraamd op € 100 miljoen per jaar. Een lagere FGM-prijs zou de kosteneffectiviteit kunnen verbeteren, volgens het Zorginstituut.

Ik verwacht ook dat zorgverzekeraars over de prijs gaan onderhandelen, temeer omdat ik heb vernomen dat de fabrikant – en nu nog enige aanbieder – van de FGM in enkele landen lagere prijzen hanteert dan in Nederland.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins