Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132804 nr. 3

32 804 Bezuinigingsmaatregelen die de zwaksten in de samenleving raken

Nr. 3 MOTIE VAN HET LID SLOB C.S.

Voorgesteld 9 juni 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat door betrokken belangenorganisaties van pgb-houders alternatieven zijn uitgedacht om het toenemende gebruik van het pgb terug te dringen;

verzoekt de regering voor 23 juni 2011 in gesprek te gaan met Per Saldo en andere belangenorganisaties over alternatieve bezuinigingen, en over de uitkomst daarvan de Kamer te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Slob

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Van der Staaij

Koolmees

Roemer

Cohen

Sap