Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202032800 nr. 63

32 800 Maatregelen op het gebied van autobelastingen («Autobrief»)

Nr. 63 BRIEF VAN DE PRESIDENT VAN DE ALGEMENE REKENKAMER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 november 2019

Hierbij bieden wij u aan het op 21 november 2019 door ons vastgestelde rapport Autobelastingen als beleidsinstrument1. Dit rapport verschijnt vandaag.

Algemene Rekenkamer

drs. A.P. (Arno) Visser, president

drs. C. (Cornelis) van der Werf, secretaris


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl