Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201632800 nr. 37

32 800 Maatregelen op het gebied van autobelastingen («Autobrief»)

Nr. 37 MOTIE VAN HET LID GROOT

Voorgesteld 30 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er op dit moment circa 60.000 elektrische en semi-elektrische auto’s in Nederland zijn en dat dit aantal naar verwachting groeit tot 90.000 eind 2016;

overwegende dat deze plug-ins en elektrische auto’s vanaf 2017 uit de lease beginnen te stromen en goed passen bij het rijpatroon van veel particuliere automobilisten;

constaterende dat in het kader van de Autobrief II en de uitvoeringsagenda Mobiliteit en Transport door het kabinet wordt verwezen naar een door het Formule E-team op te stellen nieuw plan;

van mening dat het een gezamenlijk belang is van rijksoverheid, auto(lease)branche en consumenten- en milieuorganisaties om de doorstroming van elektrische en semi-elektrische auto’s naar de particuliere markt zo soepel mogelijk te laten verlopen;

verzoekt de regering, om samen met het Formule E-team een plan te maken om elektrisch rijden voor particulieren bereikbaar en aantrekkelijk te maken, daarbij in het bijzonder ook aandacht te geven aan de opbouw van voldoende oplaadinfrastructuur en de Kamer hierover nog dit jaar te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Groot