32 793 Preventief gezondheidsbeleid

Nr. 89 MOTIE VAN DE LEDEN VAN GERVEN EN LEIJTEN

Voorgesteld 4 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat sociaaleconomische gezondheidsverschillen eerder toenemen dan afnemen;

spreekt uit dat het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen als uitgangspunt moet worden opgenomen in het Nationaal Programma Preventie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Leijten

Naar boven