32 793 Preventief gezondheidsbeleid

Nr. 88 MOTIE VAN HET LID WOLBERT

Voorgesteld 4 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat de GGD'en een belangrijke lokale positie hebben in het tegengaan van sociaaleconomische gezondheidsverschillen;

constaterende dat de staatssecretaris heeft toegezegd in het Nationaal Programma Preventie een hoofdstuk op te nemen over het tegengaan van sociaaleconomische gezondheidsverschillen;

constaterende dat gemeenten volgens de Wet publieke gezondheid iedere vier jaar een nota gemeentelijk gezondheidsbeleid moeten opstellen;

verzoekt de regering, in de uitwerking van het Nationaal Programma Preventie op te nemen op welke wijze het tegengaan van sociaaleconomische gezondheidsverschillen en de Wet publieke gezondheid concreet en optimaal met elkaar verbonden kunnen worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wolbert

Naar boven