32 793 Preventief gezondheidsbeleid

Nr. 87 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER

Voorgesteld 4 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland ongunstig scoort als het gaat om frequentie en duur van borstvoeding;

overwegende dat het geven van borstvoeding de gezondheid van de baby en de moeder ten goede komt, bijvoorbeeld als het gaat om allergieën, en daarmee een eenvoudige en effectieve manier van preventie vormt;

verzoekt de regering, de voordelen van het geven van borstvoeding mee te nemen bij het Nationaal Programma Preventie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Naar boven