32 793 Preventief gezondheidsbeleid

Nr. 86 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER

Voorgesteld 4 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat niet bekend is dat het overmatig consumeren van energiedrankjes schadelijk is voor de gezondheid;

van mening dat meer bewustwording op dit gebied wenselijk is;

verzoekt de regering, in het Nationaal Programma Preventie op te nemen hoe de verkoop van energiedrankjes aan kinderen ontmoedigd kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Naar boven