32 793 Preventief gezondheidsbeleid

Nr. 85 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER

Voorgesteld 4 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Schijf van Vijf een belangrijk middel is om goede voorlichting te geven over gezond eten;

constaterende dat de Schijf van Vijf niet is toegespitst op specifieke doelgroepen, zoals vegetariërs en mensen met niet-westerse eetpatronen;

overwegende dat een actualisatie van de Schijf van Vijf past binnen de doelstellingen van dit kabinet om de voedselconsumptie te verduurzamen;

verzoekt de regering, in overleg te gaan met de Gezondheidsraad en het Voedingscentrum met als doel voor 1 januari 2015 een nieuwe Schijf van Vijf te ontwikkelen;

verzoekt de regering tevens, het verduurzamen van de voedselconsumptie en het bereiken van specifieke doelgroepen als doelen mee te nemen bij de ontwikkeling van de nieuwe Schijf van Vijf,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Naar boven