32 793 Preventief gezondheidsbeleid

Nr. 84 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN

Voorgesteld 4 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een groene leefomgeving positieve effecten heeft op de gezondheid, de arbeidsproductiviteit en het ziekteverzuim en dat deze positieve effecten het grootst zijn voor vrouwen, ouderen en laagopgeleiden;

constaterende dat er vooral in stedelijke gebieden weinig groen in de leefomgeving is;

verzoekt de regering, in overleg met gemeenten en provincies een norm te ontwikkelen voor de hoeveelheid groen in stedelijke gebieden, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman

Naar boven