32 793 Preventief gezondheidsbeleid

Nr. 83 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN

Voorgesteld 4 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een groene leefomgeving positieve effecten heeft op de gezondheid, de arbeidsproductiviteit en het ziekteverzuim;

overwegende dat uit het rapport Groen, gezond en productief van KPMG duidelijk wordt dat 10% meer groen in de leefomgeving een kostenbesparing van bijna 400 miljoen euro kan opleveren;

van mening dat de conclusies en aanbevelingen van het rapport een belangrijke rol moeten spelen in de uitwerking van het preventiebeleid;

verzoekt de regering, een integrale reactie te geven op de conclusies en aanbevelingen van het rapport, en het inzicht dat is verkregen op basis van het KPMG-rapport te benutten door dit mee te nemen in de uitwerking van het Nationaal Programma Preventie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman

Naar boven