32 793 Preventief gezondheidsbeleid

Nr. 81 MOTIE VAN HET LID BRUINS SLOT

Voorgesteld 4 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat afspraken over reclames voor kinderen tussen 7 en 12 jaar massaal genegeerd worden;

overwegende dat kinderen in die leeftijdscategorie erg beïnvloedbaar voor kidsmarketing zijn;

overwegende dat dergelijke guerrillamarketing het gezag van ouders ondermijnt;

verzoekt de regering, in overleg te gaan met de branchevereniging en het bedrijfsleven om bindende afspraken te maken over kidsmarketing tussen 7 en 12 jaar op televisie, internet en sociale media en bij onvoldoende voortgang tot regelgeving over te gaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bruins Slot

Naar boven