32 793 Preventief gezondheidsbeleid

Nr. 80 MOTIE VAN DE LEDEN BRUINS SLOT EN PIA DIJKSTRA

Voorgesteld 4 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat regelgeving een belangrijke bijdrage kan leveren tot het aanzetten tot gezond gedrag, zoals regelgeving met betrekking tot de leefomgeving en het Bouwbesluit;

overwegende dat het niet per definitie om meer regelgeving gaat, maar om regelgeving die stimulans geeft om gezond gedrag te bevorderen;

verzoekt de regering, een inventarisatie van regelgeving te maken die primaire preventie kan bevorderen en in het Nationaal Programma Preventie een voorstel tot wijziging van regelgeving te doen die het streven van primaire preventie ondersteunt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bruins Slot

Pia Dijkstra

Naar boven