32 793 Preventief gezondheidsbeleid

Nr. 79 MOTIE VAN DE LEDEN BRUINS SLOT EN PIA DIJKSTRA

Voorgesteld 4 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Nationaal Programma Preventie (NPP) op dit moment over onvoldoende middelen beschikt voor een succesvolle uitrol;

verzoekt de regering, ten bate van het NPP op basis van publiek-private samenwerking een preventiefonds op te richten waaruit initiatieven tot structurele borging van preventie kunnen worden gefinancierd en daarbij startgeld in te leggen, te beginnen met het inzetten van de structurele meevaller van 18 miljoen euro die is vrijgevallen als gevolg van de gelijkstelling van de gemiddelde honorariumomzet van kaakchirurgen aan die van medisch specialisten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bruins Slot

Pia Dijkstra

Naar boven