32 793 Preventief gezondheidsbeleid

Nr. 78 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld 4 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Verenigde Naties een groennorm aanbevelen van 48 m2 per inwoner, omdat dit het welzijn van mensen bevordert;

constaterende dat deze groennorm in veel gemeenten nog niet behaald wordt;

verzoekt de regering, in kaart te brengen in welke gemeenten de aanbevolen groennorm van de Verenigde Naties niet gehaald wordt en de Kamer hierover voor Prinsjesdag te informeren;

verzoekt de regering tevens, bij de begroting voor 2014 duidelijk te maken welke impuls zal worden gegeven aan de vergroening van steden en dorpen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Naar boven