32 793 Preventief gezondheidsbeleid

Nr. 77 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld 4 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende het belang van groene schoolpleinen en speelnatuur voor de gezondheid van kinderen;

verzoekt de regering, in de begroting voor 2014 ambitieuze, concrete en afrekenbare doelen op te nemen over het percentage scholen dat een groen schoolplein heeft en/of het percentage speelnatuur in de woonomgeving van kinderen, en hiervoor voldoende middelen vrij te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Naar boven