32 793 Preventief gezondheidsbeleid

Nr. 76 MOTIE VAN DE LEDEN OUWEHAND EN VOORTMAN

Voorgesteld 4 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het percentage kinderen met overgewicht in Nederland toeneemt en een groot deel van de kinderen een gebrek aan lichaamsbeweging heeft;

overwegende dat groene schoolpleinen een gunstig effect hebben op het welzijn, het concentratievermogen en het beweeggedrag van kinderen;

constaterende dat de regering ieder kind in Nederland beweegvriendelijke en groene schoolpleinen gunt;

verzoekt de regering, beleid te ontwikkelen gericht op 100% groene schoolpleinen in 2020,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Voortman

Naar boven