32 793 Preventief gezondheidsbeleid

Nr. 75 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld 4 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Taskforce Sport en Bewegen pleit voor een loket waar men met vragen terechtkan om belemmeringen die de sportsector ervaart weg te nemen;

constaterende dat groene speelpleinen en speelnatuur uitnodigen om te bewegen en zo helpen om kinderen in beweging te krijgen en te houden;

verzoekt de regering, binnen dit informatieloket over sport en bewegen ook relevante informatie en goede voorbeelden rond speelnatuur en groene schoolpleinen op te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Naar boven