32 793 Preventief gezondheidsbeleid

Nr. 73 MOTIE VAN DE LEDEN PIA DIJKSTRA EN BRUINS SLOT

Voorgesteld 4 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat op verzoek van de Kamer een Nationaal Programma Preventie tot stand komt;

overwegende dat voor een succesvolle uitrol van dit programma een enthousiast boegbeeld gewenst is, zoals bij de Aanpak Jeugdwerkloosheid;

verzoekt de regering, na uitwerking van het Nationaal Programma Preventie een Ambassadeur Preventie aan te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Pia Dijkstra

Bruins Slot

Naar boven