32 793 Preventief gezondheidsbeleid

Nr. 72 MOTIE VAN HET LID PIA DIJKSTRA C.S.

Voorgesteld 4 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een beperkte zoutreductie van 3% in 2011 laat zien dat er onvoldoende voortgang wordt gemaakt in het terugdringen van de overmatige en ongezonde zoutconsumptie in Nederland;

verzoekt de regering, met supermarkten en sectoren op het gebied van in ieder geval soepen, chips, sauzen, bakkerswaren en kant-en-klaarmaaltijden om tafel te gaan zitten voor het maken van sectorbrede afspraken over zoutreductie;

verzoekt de regering voorts, doelen voor zoutreductie te formuleren waarop wetgeving volgt als die doelen niet gerealiseerd worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Pia Dijkstra

Dik-Faber

Voortman

Naar boven